தங்கையின் டியுசன் – 1

(Tamil Kamaveri - Thangaiyin Tution 1)

p.peter 2016-09-10 Comments

This story is part of a series:

Thangai Tamil Kamaveri – என் தங்கையின் பெயர் ரேக்க வயது 19 + 2 படித்து முடித்து விட்டு, இப்பொலுது b.sc படிக்கின்டால். அது மட்டும் இல்லாமல் டியுசனும் எடுக்கிண்டால், ஆனால் எங்கல் தெருவில் 4 டியுசன் உல்லது எனவே அங்கு பயங்கரமான போட்டி உண்டானது.

டியுசன் மானவர்கலை சேர்பதில் பயகரமா சண்டை வந்தது, என் தங்கையிடம் 20 மானவர்கல் டியுசன் படிபதர்க்கு வந்தார்கல், ஆனால் எல்லாம் LKG – 8 வகுப்பு வரை மானவர்கலே வந்தார்கல்.

என் தங்கை புதிது என்பதால் 10 வகுப்பு & 12 வகுப்பு மானவர்கல் வரவில்லை, எனவே அது அவலுக்கு ஒரு குரையாக இருந்தது, இருதியில் 12 வகுப்பு ARREAR EXAM படிக்க ஒரு மானவன் வந்தான்.

அவன் என் தங்கையை விடவும் 3 வயது பெரியவன், தெருவில் உல்ல அனைத்து டியுசன் cetre பொய் விட்டான், ஆனால் pass மட்டும் ஆகவில்லை, காரனம் அவனுக்கு 100% முலை வலர்ச்சி இல்லை இருந்தாலும் என் தங்கை அவனை டியசன் சேர்த்து கொண்டல்.

அவனை இவல் டியுசன் சேர்த்தர்க்கு, அடுத்த டியுசன் கேலி சேய்தார்கல்,,, ஆனால் என் தங்கை அதை பொருட் படுத்தவில்லை, அவனை எப்படியாவது pass சேய்ய வைக்க வேண்டும் என்டு கடினமாக உலைத்தால்.

அவன் பெயர் பாலா, முலை வலர்ச்சி இல்லை எண்டாலும் அவன் அப்பா பெரிய பனக்காரன், 10 SCHOOL, 2, COLLEGE, அது மட்டும் இல்லாமல் அரசு பல்லியில் தாலாலர் இருக்கிரான், அவனுடைய மகனை 12 pass ஆக வைத்தால், என் தங்கைக்கு அரசு பல்லியில் அசிரியர் பனி வாங்கி தருவதாக சொன்னார்.

எனவே நன்டாக முயர்சி சேய்து பார்த்தால், 3 மாதங்கல் ஒடியது அவலால், அவனை சரியாக படிக்க வைக்க முடியவில்லை. இருந்தாலும் முயர்ச்சி சேய்து பார்த்தால். அவன் என் தங்கையோடு முத்தவனாக இருந்தாலும், என் தங்கை அக்கா, அக்கா அக்கா என்டு தான் அலைப்பான்.

ஒரு நால் அவனுக்கு கனிதத்தில் பாடம் எடுத்தால், இருதில் ஒரு model sum சேய்ய சொல்லி விட்டு தன்னிர் குடிக்க சேண்டால்.

அவல் மேதுவாக வந்து, பார்க்கும் பொது அவன் I PAD PORN MOVIES பார்த்து கொண்டு, அவன் குன்னையை அவன் கையால துனிக்கு மேல் கசக்கினான். என் தங்கை அவனை பார்த்து பாலா என்ன பன்னுர எண்டு கேட்டதும், அலுதுவிட்டான்.

பக்கத்தில் வேரு மானவர்கல், மட்டும் எங்கல் விட்டில் அட்டகல் இருந்ததால், என் தங்கை உடனே அவனை சமதான படுத்தினால். அவனும் அலுவதை நிருத்தினான். டியுசன் முடிந்து எல்லாரும் பொன பிர்பாடு , அவனை அலைத்தால்.

பாலா இந்த படம் பார்த்தா உன்னால pass ஆக முடியாது, அது நாலா பார்க்காதா பாலா என்று அறிஉரை குறினால், ஆனால் அவன் அக்கா நானும் முயர்ச்சி பன்னுரேன் ஆனால் என்னால முடியல, என்டு அவன் கன் கலங்கியது.

என்னோட படிக்குர பசங்க , இதை girls ஒட பன்னுவாங்க, அவனுங்க அந்த girls பால் (மார்பகங்கல்) நல்ல பிசைவாங்க, நான் கேட்ட தர மாட்டாங்க, அப்போம் இந்த படத்தை மட்டும் பாரு இது உனக்கு வேண்டாம் நி சொல்லிடு வாங்க. ஆதான் என்னாலா படிக்க முடியல,,,என்டு அலுதான்.

என் தங்கையும் இவன் பாவம் சமுகம் இவனை சிரலிக்கிரது என்டு வருத்தபட்டால். நாட்கல் செண்டன அவனும் sex படம் பார்பதை நிருத்தவில்லை, என் தங்கை கண்டும் கானத்து பொல இருந்தால்.

பரிட்சை நேருங்கியது பாலவும் படிப்பில் முன்னேட்டம் இல்லை, என் தங்கை மிகவும் கவலையில் இருந்தால், ஒரு நால் என்னிடம், அன்னா நி m.phil psychology தானே படித்து இருக்க, நான் உன்னிடம் ஒரு சந்தேகம் கேட்கவா? எண்டு கேட்டால்,

நானும் கேல் என்டேன் அவல் முலை (BRAIN) வலர்ச்சி குரைவு பட்டி கேட்டால், நான் அதில் நிரைய வகைகல் இருக்கிரது, உனக்கு எந்த மாதிரி சந்தேகம் என்டு கேட்டேன், அவல் உடனே நம்ம டியுசன் வரும் பாலா பற்டி சொல் எண்டால்.

அவனும் சாதரன மனிதன் தான், ஆனால் அவனுக்குல் இருக்கும் ஒரு தாழ்வு மனபான்மை தான் காரனம் , உதரனத்துக்கு அவன் உன்னோட பெரிய பையன் , அவன் உன்னை அக்கா அக்கா நி கூப்பிடுரான்.

என் தங்கை இது இவனுக்கு எப்படி எற்பட்டது , என்டு கேட்டால், அது காதல் இருக்கலாம், வன்மம் ஆக இருக்கலாம், பயம் ஆக இருக்கலாம், இந்த எந்த விசயம் என்று கண்டு பிடிச்சி அதை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி சேய்தால் அவன் படிப்பில் கவனம் சேலுத்து வான் அவன் நிலமையும் மாரும் எண்டேன். அவல் ஒ அப்படிய அன்னா என்டு கேட்டால்.

அனால் அவனுக்கு மருபடியும் அவன் ஆசையை துண்டி விட்டு அதை எமாத்தினால், முன்பை விட பிரச்சனை ஆக வாய்பு உல்லது, என் தங்கை அதையும் கேட்டு தலை ஆட்டினால்.

என் தங்கைக்கு இது நன்டாக புரிந்த்து, அவனுக்கு எர்பட்ட பிரச்சனை காமம் (sex) சரி என்ன சேய்வது, கடவுல் தான் அவனுக்கு நலனை கொடுக்க வேண்டும் என்டு மனதில் கேட்டு கொண்டால்.

ஒரு நால் அவனுக்கு chemistry subject எடுத்தால், அவனால் சரியாக படிக்க முடியவில்லை, எனவே அவனை நண்டாக அடித்து விட்டால், அவனும் அலுது விட்டான். இரவு 8 மனி ஆனது டியுசன் 3 மானவர்கல் தான் இருந்தனர்.

என் தங்கை பாலா அன்னா , என் அன்னா இப்படி இருக்கிங்க, அவன் இல்லை அக்கா, இன்னிக்கி என்னோட chemistry class ஒரு chemical உன்டு பன்னி எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க, அது குடிச்சு பசங்க அவங்க குன்னையை girls வாயில் வச்சி சப்புனாங்க.

எனக்கும் அத தந்தாங்க , ஆன யாரும் சப்ப வரலா,,,,அப்பொமே இருந்து என்னோட குன்னை பெருசா இருக்கு, இது சின்னது ஆனால் நல்ல படிக்க முடியும் எண்டு சொன்னான்.

என் தங்கை மிகவும் கவலை பட்டால், என்ன சேய்வது என்டு, பாலவின் காம பசி அடங்க ஒரு பென், தேவை எனவை பாலவை படிக்க வைக்க, சரி பால அன்னா, நிங்க இப்போம் படிங்க அக்கா நாலைக்கு ஒரு girl ready பன்னுரேன், அவல் அப்படி சொல்லியதும் பாலவின் முகத்தில் 10000 வாட்ஷ் வெளிச்சம்.

படிக்க முடியாமல் இருந்வன் என் தங்கையின் வார்த்தையை கேட்டு 1 மனிகுரில் படுத்து முடித்தான். நாலை ஆனது என் தங்கைக்கு பயம் வந்த்து , அவல் சொன்னது பாலவை படிக்க வைக்க ஒரு பொய் மட்டும் தான், ஆனால் அதுவே உன்மை இல்லை என்டு தேரிந்தால் இன்னும் பேரிய பிரச்சனை ஆகும் எனடு அன்னன் சொன்னானே என்டு.

என் தங்கைக்கு சிந்திக்க குட நேரம் கிடைக்கவில்லை சாய்கலம் ஆகி டியுசன் நேரமும் ஆனது , பாலவும் டியுசன் வந்தான் , அவன் முகத்தில் பயங்கர சந்தோஷ்ம், வந்தவுடன் அக்கா ready பன்னியாச்சா? என்டு கேட்டான், அவல் தலை மட்டும் ஆட்டினால் 9 மனி கலிந்து என்டு சொன்னால்.

தடுமாரி நின்ன என் தங்கை மனதில் நானும் ஒரு பொன் தானே என்னை என் பாலவிர்க்கு தர குடாது என்டு 1000 சந்தேகங்கல், ஆனால் பயமும் பரவியது இதை பட்டி ஒன்டும் தேரியாதே, எப்படி சேய்ய? என்டு குலம்பினால்’ பாவம் அரசு வேலை , குடும்பத்தின் எழ்மை, இதை வைத்து என் தங்கை பாலவை படிக்க வைக்க அவலே அவனுக்கு காம சுகத்தை கொடுக்க முன் வந்தால், இதை எப்படி சேய்ய வேண்டும் எண்டு குட என் தங்கைக்கு தெரியாது.

மனி 9 ஆனது பால என் தங்கை பார்த்தான், என் தங்கை பாலா அன்னா bathrrom பொய் door lock பன்னமா நில்லுங்க என்டு என் தங்கை சொன்னால், அவனும் பயங்கரமான சந்தோஷ்த்தில் bathroom ஒடினான்.

Comments

Scroll To Top